Eindbestemming Detroit (1)

For English version scroll down

Na mijn, voor mij toch wel, succesvolle marathon van Parijs werd het tijd om na te denken voor het volgende doel. In late najaar van 2021 ontving ik een berichtje van een achterneef Philip. Philip woont in Windsor, Canada. Ik heb Philip voor het laatst ontmoet begin jaren negentig tijdens mijn rondreis door Canada en de USA. Anno 2021 volgen we elkaar via STRAVA en opeens kwam daar de uitnodiging van Philip; “You should run Detroit. You could stay with us”. Een uitnodiging als deze kun je eigenlijk niet weigeren en ook gelijk weer een kans om weer eens rond te reizen in Canada en USA.
Windsor ligt op de grens met de USA en is verbonden via een brug met Detroit. Deze brug, The Ambassador bridge, was onlangs veelvuldig in het nieuws door de blokkades van truckers die demonstreerden tegen de Covid maatregelen. Deze brug is ook onderdeel van de marathon.

Aan de marathon van Parijs heb ik goede gevoelens aan over gehouden. In Parijs was het doel ‘uitlopen’ waarbij de eindtijd niet belangrijk was. Voor Detroit kies ik ervoor om een eindtijd neer te zetten die, voor nu, onder de vier uur moet liggen. Dat heeft als consequentie dat er gericht moet worden getraind. Detroit is nog ver weg daar deze wordt gehouden op zondag 16 oktober 2022. Een trainingsschema zal dan ergens juli dit jaar gaan starten. Als voorbereiding hierop richt ik me nu op de halve marathon van Sneek. Een groep van Loopgroep Nienoord gaat hiernaartoe en ik ga me hierbij aansluiten. De aanloop naar deze halve marathon op zaterdag 25 juni is een mooie opmaat naar Detroit.

Via https://www.prorun.nl/ ben ik afgelopen week gestart met een 12 weeks trainingsschema voor Sneek. Het schema behelst vier trainingen per week en ik moet toegeven; dit is na de eerste week wel even weer wennen. Ik ben het schema gestart met een beoogd einddoel van 1:49:00 in Sneek op de halve marathon.
De eerste training afgelopen dinsdag was een interval met 8 keer drie minuten op een tempo van 4 minuut 23 op de kilometer. Dit viel even vies tegen wat deze tijden kon ik niet halen. Zie de resultaten hieronder;

Uit bovenstaande concludeer ik dat het verstandig is de ambitie bij te stellen voordat ik me volledig in de blessures ga hollen. Ik wijzig mijn beoogde eindtijd naar 1:55:00 en dan zien mijn tempo’s er iets vriendelijker uit maar met nog steeds voldoende uitdaging.

Afgelopen zaterdag stond er weer een 8 keer drie minuten in het intervalprogramma als training. Met dit als resultaat;

Tijdens deze training stond er een stevige koude wind en kan ik wel tevreden zijn met deze tijden. Immers ik heb nog 11 week voordat het gedonder in Sneek begint en er moet ook nog een uitdaging zijn.

En zo staat het spel op de wagen waarbij de uitkomst nog alle kanten op kan. En dit spel begon met een Facebookberichtje van mijn achterneef Philip.

Loop veilig. Op naar volgende week!

Final Destination Detroit (1)

After my, for me, successful Paris marathon, it was time to think for the next goal. In late autumn 2021 I received a message from a second Cousin Philip. Philip lives in Windsor, Canada. I last met Philip in the early nineties during my tour through Canada and the USA. Anno 2021 we follow each other via STRAVA and suddenly philip’s invitation came; “You should run Detroit.  You could stay with us”. You can’t refuse an invitation like this and also a chance to travel around Canada and USA. Windsor is located on the border with the USA and is connected via a bridge with Detroit. This bridge, The Ambassador bridge, was recently in the news a lot due to the blockades of truckers who demonstrated against the Covid measures. This bridge is also part of the marathon

I have good feelings about the Paris Marathon. In Paris, the goal was ‘to run out’ where the end time was not important. For Detroit, I choose to set an end time that, for now, must be under four hours. This has the consequence that targeted training must be carried out. Detroit is still a long way off as it will be held on Sunday, October 16, 2022. A training schedule will then start sometime in July this year. In preparation for this, I am now focusing on the half marathon of Sneek. A group of Loopgroep Nienoord is going here and I’m going to join this. The run-up to this half marathon on Saturday 25 June is a nice prelude to Detroit.

Through https://www.prorun.nl/ I started last week with a 12-week training schedule for Sneek. The schedule includes four workouts a week and I must admit; this takes some getting used to after the first week. I started the schedule with an intended final goal of 1:49:00 in Sneek on the half marathon.
The first practice last Tuesday was an interval with 8 times three minutes at a pace of 4 minutes twenty-three on the kilometer. This was just as disappointing what these times I could not achieve. See the results below.

From the above I conclude that it is wise to adjust the ambition before I fully run into the injuries. I change my intended finish time to 1:55:00 and then my paces look a little friendlier but still with plenty of challenge.

Last Saturday there was another 8 times three minutes in the interval program as training. With this as a result.

During this training there was a strong cold wind, and I can be satisfied with these times. After all, I still have 11 weeks before the thunder starts in Sneek and there must also be a challenge.

And so, the game is on the wagon where the outcome can still go in all directions. And this game started with a Facebook message from my second Cousin Philip.

Run safe and up to next week.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s